JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mark- och miljööverdomstolen på Riddarholmen

Mark- och miljööverdomstolen

Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm
Tel: 08 - 561 670 00

Öppettider

Växeln:
Kl. 8.00-16.30

Expeditionstider:

Kl. 08.00-16.40

(15 maj-15 september 08.00-16.00)

Besöksadress:

Birger Jarls Torg 16

Riddarholmen

Aktuellt

Vi söker fiskal med inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen ges nu möjlighet att arbeta som fiskal med särskild inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Den särskilda domarutbildningen inleds med tjänstgöring som fiskal i hovrätten under minst ett år och tre månader, varav sex månader på en allmän avdelning och nio månader vid Mark- och miljööverdomstolen. Därefter följer arbete som fiskal vid Nacka tingsrätt i minst två år, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän enhet. Slutligen återvänder man till hovrätten för att fullgöra så kallad adjunktionstjänstgöring vid Mark- och miljööverdomstolen. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad.

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra de mål och ärenden som hovrätten har att avgöra. Arbetet innefattar utförande av rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och deltagande i förhandlingar. I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. Under tjänstgöringstiden som fiskal, i såväl tingsrätt som hovrätt och under adjunktionstjänstgöringen, genomgår man ett utbildningsprogram som för närvarande består av tio delkurser.

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Lediga-anstallningar1/Fiskal-med-inriktning-pa-miljo--och-fastighetsratt-samt-plan--och-byggratt-/