JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 1552-12

Ersättningspåslag om 25 procent enligt 4 kap. 1 § andra stycket Exl ska inte utgå vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk tvångsvis (se 5 kap. 10 a § andra FBL).

Tillhörande dokument