JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2307-12

Ersättning vid ledningsrätt har bl.a. bestämts med hänsyn till vissa anpassningskostnader som uppstår vid vägdragning som påverkar rasthage.

Tillhörande dokument