JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 26-12

Underlåtenhet att i enlighet med 4 kap. 25 a § fastighetsbildningslagen klargöra kommuns inställning i ärende rörande fastighetsbildning har föranlett återförvisning till Lantmäteriet

Tillhörande dokument