JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2956-12

Ledningsrätt för befintlig telestation. Nu fråga om ledningsrättens förenlighet med 6 § ledningsrättslagen med hänsyn till telestationens lokalisering och storlek.

Tillhörande dokument