JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 3607-12

En skriftlig överenskommelse om fastighetsreglering upphör inte att gälla enbart på grund av att lång tid förflutit innan förrättningen avslutats.

Tillhörande dokument