JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 4949-11

På en jorbruksfastighet har bygglov för bostadsändamål beviljats med anledning av generationsskifte på gården. Bygglovet har vunnit laga kraft. Fråga om avstyckning av bostadsfastigheten kunde beviljas då denna var belägen i närheten av en flygplats som är utpekad som riksintresse enligt 3 kao 8 § MB. Avstyckningen beviljades.

Tillhörande dokument