JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8989-11

Fråga om omfattningen av en utredning vid lantmäteriet vid inrättande av gemensamhetsförrättning för att tillgodose vissa fastigheters rätt till väg. Mark- och miljööverdomstolen fann - i motsatts till Mark- och miljödomstolen - att en sådan utredning borde omfatta samtliga vägdragningsalternativ och inte bara den befintliga vägen. Även fråga om vägdragning genom brukningscentrum. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader vid återförvisning till lantmäteriet.

Tillhörande dokument