JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10272-11

Mark- och miljödomstolen upphävde förbud mot klippning av gräsmatta inom strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt domen.

Tillhörande dokument