JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10284-11

Mål om strandskyddsdispens. Särskilda skäl för dispens föreligger inte då aktuell plats för planerad byggnation inte kan anses vara ianspråktagen.

Tillhörande dokument