JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1217-12

Ett föreläggande mot en entreprenör att i efterhand ansöka om vattendom för vattenbortledning av grundvatten i samband med schakt-/byggnationsarbeten, har på grund av avsaknad av vattenrättslig rådighet upphävts.

Tillhörande dokument