JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2939-12

Av utredningen i målet framgick att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet avseende täktverksamhet. Länsstyrelsen har därmed haft laglig rätt att kräva in de aktuella uppgifterna för bedömning av frågan om bolaget bedriver tillståndspliktig täktverksamhet.

Tillhörande dokument