JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2940-12

Föreläggande att återställa botten efter muddring och uppförande av brygga. Nu fråga om vid vilken tidpunkt föreläggandet ska vara fullgjort.

Tillhörande dokument