JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3413-12

Föreläggande att vidta bullerreducerande åtgärder från luftvärmepump. Utgångspunkten för bedömningen av behovet av åtgärder ska vara ljudnivån vid fasad och/eller uteplats i anslutning till bostadshus.

Tillhörande dokument