JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: M 3455-12

Fastigheter inom verksamhetsområde för kommunal va-anläggning har ansetts ha behov av den kommunala anläggningen för avledning av dagvatten såväl från de enskilda fastigheterna som från allmän platsmark.

Tillhörande dokument