JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 497-12

Fråga om tillstånd till brytning av berg och morän inom område som utpekats som riksintresse för naturvård och friluftsliv samt i nära anslutning till nationalpark. Ansökan har avslagits då sökanden inte visat att lokaliseringen är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för miljön.

Tillhörande dokument