JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5697-12

Fråga om kommun var skyldig att tillhandahålla en fritidshusägare vattentjänster enligt samma principer som för permanent brukare, nämligen med utgångspunkt från den faktiska förbrukningen och inte enligt schablon.

Tillhörande dokument