JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5773-12

Avfall i form av utrensad frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär har inte ansetts som jämförligt med hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken. Verksamhetsutövaren har därmed, utan dispens från kommunen, haft rätt att själv transportera avfallet.

Tillhörande dokument