JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5799-12

Byte av köldmedium från en f-gas till en annan har inte ansetts utgöra konvertering i den mening som avses i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Det har därmed inte funnits förutsättningar att besluta om miljösanktionsavgift enligt punkt 6.7.3 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Beslutet har därför upphävts.

Tillhörande dokument