JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5811-12

Fråga om utdömande av vite för överträdelse av förbud att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Tillhörande dokument