JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7384-11

Bevisbörda och beviskrav i mål om anmälan om oförutsedd skada. Mark- och miljööverdomstolen har sänkt den ersättning till den skadelidande som mark- och miljödomstolen bestämt.

 

Tillhörande dokument