JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7995-11

Regresstalan rörande ersättning för efterbehandlingskostnader enligt 10 kap 2 och 6 §§ miljöbalken. Även fråga om mark- och miljödomstols behörighet.

Tillhörande dokument