JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8344-11

Tillstånd till vindkraftverk på Gotland. Fråga om lokaliseringen är lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken med hänsyn till förekomsten av fåglar bl.a. kungs- och havsörn.

Tillhörande dokument