JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9538-11

Fråga om tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande av mobilbasstation inom Natura 2000-område.

Tillhörande dokument