JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 965-12

Fråga om klagorätt för anmälare. Ett av producenter bildat materialbolag för insamling av returpapper ansågs inte ha ett sådant av rättsordningen erkänt intresse som kunde grunda talerätt i ett tillsynsärende rörande producentansvar för returpapper.

Tillhörande dokument