JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9657-11

Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens dom genom vilken Naturvårdsverket förpliktas att utge viss ersättning till markägare för oförutsedd skada på grund av Hornborgasjöns restaurering.

Tillhörande dokument