JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9663-12

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens beslut endast i fråga om beloppet avseende rättegångskostnader.

Tillhörande dokument