JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10254-11

Detaljplanen har bl.a. inte bedömts medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids och har därför fastställts.

Tillhörande dokument