JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10713-11

Ansökan om förhandsbesked inom område som inte omfattas av detaljplan. Ansökan har avslagits med åberopande av att markens lämplighet för bebyggelse bör ske genom detaljplan.

Tillhörande dokument