JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 15-12

Bygglov har inte medgivits för tillbyggnad av hem för vård eller boende (HVB-hem) då åtgärden skulle utföras inom område som enligt detaljplan endast får användas för bostadsändamål och det väsentliga ändamålet med tillbyggnaden var vård.

Tillhörande dokument