JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1606-12

Mål om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad. Målet återförvisas till byggnadsnämnden då nämnden inte berett s.k. rågranne tillfälle att yttra sig.

Tillhörande dokument