JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2076-12

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med takkupor. Bygglovet har upphävts eftersom åtgärden ansågs innebära avvikelser från gällande plan i fråga om byggnadshöjd och våningsantal och avvikelserna har inte bedömts som mindre.

Tillhörande dokument