JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2884-12

Vid bedömning av om positivt förhandsbesked för bostadshus ska lämnas har det inte funnits rättsligt utrymme att frångå länsrätts och kammarrätts tidigare bedömningar i beslut om återförvisning

Tillhörande dokument