JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3242-12

Kommunens beslut att anta detaljplan upphävs eftersom enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats.

Tillhörande dokument