JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3452-12

Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage har inte bedömts utgöra kompletteringsåtgärd. Målet har visats åter till byggnadsnämnden för fortsatt behandling.

Tillhörande dokument