JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3765-12

Mål om bygglov återförvisat till byggnadsnämnd eftersom grannar inte fått tillfälle att yttra sig trots att bygglovet innefattade en s.k. mindre avvikelse från detaljplanen.

Tillhörande dokument