JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3937-12

Mark- och miljödomstolens dom har ändrats endast på så sätt att förelagd åtgärd ska vara vidtagen senast inom sex månader från Mark- och miljööverdomstolens dom

Tillhörande dokument