JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8115-12

Fåga om kommun haft rätt att avsäga sig huvudmannaskapet för vägnätet inom ett område genom en detaljplan med detta enda syfte.

Tillhörande dokument