JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P8176-12

I mål om förhandsbesked avseende uppförande av fritidshus har beslut om förhandsbesked fattats av arbetsutskottet trots att utskottet saknat behörighet att meddelat ett sådant beslut. Mark- och miljööverdomstolen har delat underrättens bedömning och fastställt det överklagade avgörandet som innebar att beslutet om förhandsbesked upphävdes. Även fråga om bristande kommunicering i mark- och miljödomstolen.

Tillhörande dokument