JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8276-11

Bygglov för nybyggnad av gäststuga. Fråga om den sökta byggnationen skulle placeras eller utformas på så sätt att betydande olägenhet uppstår för berörda grannar i den mening so0m avses i 3 kap 2 § ÄPBL.

Tillhörande dokument