JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10024-12

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av en gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även fråga om fastighetsreglering och ersättning.

Tillhörande dokument