JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2429-12

Fråga om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i en samfällighetsförening är jäviga vid omröstning om styrelsens ansvarsfrihet. Även fråga om avvisning av omständigheter och bevisning i Mark- och miljööverdomstolen.

Tillhörande dokument