JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2613-13

Två skiften i olika kvarter, avskilda av en lokalgata och där bägge skiftena enligt respektive detaljplan är avsedda för handel, har genom fastighetsreglering tillåtits att bilda en fastighet.

Tillhörande dokument