JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 4141-13

Vid årsstämma fattade beslut att samfällighetsföreningen skulle betala registreringskostnader för andra samfällighetsföreningar har upphävts. Årsstämmans beslut att tillstyrka budgeten, i vilken  avsatts kostnader för vägunderhåll i andra föreningar, har också upphävts, dock med en skiljaktig.

Tillhörande dokument