JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 4879-13

Mark- och miljödomstols avskrivningsbeslut har undanröjts då beslutet grundats på en återkallelse som föranletts av ett felaktigt besked till återkallande part från domstolens sida.

Tillhörande dokument