JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5150-12

I ett mål om servitut har Mark- och miljööverdomstolen undanröjt Lantmäteriets beslut eftersom servitutet inte ansetts vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten.


 

Tillhörande dokument