JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5418-13

I ett mål om fastighetsbildning har strandskydd har inte ansetts gälla vid en anlagd våtmark som är under igenväxande och vars vattenspegel uppgår till cirka 1 000 kvadratmeter.

 

Tillhörande dokument