JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6799-13

Vid bestämmande av ersättning för ledningsrätt i marken har ledningsrättshavaren tillerkänts rätt att kvitta ersättningen mot värdet av den minskade belastning det inneburit för fastighetsägaren att bli av med luftledning och stolpar.

Tillhörande dokument