JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6837-12

Klander av föreningsstämmobeslut. Klandertalan har delvis bifallits eftersom tillhandahållande av internetanslutning inte ansetts förenligt med ändamålet att förvalta en gemensamhetsanläggning för centralantennanläggning för TV.

Tillhörande dokument