JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 698-13

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en sameby ska få viss ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen eftersom samebyn delvis haft framgång med sin talan och det har ansetts möjligt att fördela rättegångskostnaderna på olika frågor.

 

Tillhörande dokument